STICHTING HOUT VAN JOU

Stichting Hout van jou is voortgekomen uit de De Speelgoedgarage. De Speelgoedgarage werd in 1986 door 2 vrienden opgericht als vrijwilligersorganisatie in opdracht van de Gemeente Delft.

Hout van jou gelooft dat iedereen mee wil doen en ook mee kan doen. Op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit is echter niet voor iedereen zo vanzelfsprekend.

Hout van jou richt zich volledig op datgene waar mensen goed in zijn, wat hun talent is en wat ze interesseert.
In een veilige omgeving wennen aan een arbeidsritme en werken aan zelfvertrouwen. Voor sommigen is het een opstap naar de reguliere arbeidsmarkt.

Klik op één van de onderstaande artikelen om het schuiven te stoppen.

Hout van jou valt als organisatie onder de werkactiviteiten van Stichting Perspektief. Perspektief staat voor herstel en participatie van de meest kwetsbare mensen; mensen die te maken hebben met huiselijk geweld; die dakloos zijn, mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat vanwege een psychiatrische aandoening. Allemaal helpen we hen in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Dit doen wij onder het motto: “Werk is de beste zorg”. Met an­dere woorden wij bieden perspectief!

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Dankzij dit Fonds kon de werkplaats van Hout van jou geprofessionaliseerd worden.

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele is de opvolger van eerdere instellingen op het gebied van de R.K. armen-, wezen- en bejaardenzorg in Delft. De geschiedenis gaat terug tot 1710.

Stichting de Lichtboei is een in Delft gevestigde stichting ter ondersteuning van goede doelen. De stichting houdt zich bezig met het ondersteunen van mensen in een achterstandssituatie, met extra aandacht voor kinderen.

SBB

Ook zijn we een door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf. Een titel waar we zeer trots op zijn!

Hout van talent Bouwt aan talent